O Firmie
Badania
Laboratorium partnerskie
Pobieranie próbek
Referencje
Kontakt 

BADANIE WODY

 

Zakres badań obejmuje następujące parametry:

 

MIKROBIOLOGIA WODY:

 

Lp

Parametr

1

Bakterie z grupy coli

2

Clostridium perfringens

3

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

4

Escherichia coli

5

Ogólna liczba bakterii w 36° C po 48h w 1 ml

6

Ogólna liczba bakterii w 22° C po 72h w 1 ml

 

FIZYKOCHEMIA WODY:

Lp

Parametr

1

Odczyn pH

2

Przewodność właściwa

3

Mętność

4

Barwa

5

Zapach

6

Smak

7

Mangan

8

Żelazo ogólne

9

Chlorki

10

Amonowy jon

11

Azotany

12

Azotyny

 

BADANIE TUSZ PO UBOJU

 

Zakres badań obejmuje następujące parametry:

 

MIKROBIOLOGIA:

 

1

Tusze wołowe, wieprzowe, baranie, końskie i kozie

 

Ogólna liczba bakterii

 

Enterobacteriaceae

 

Salmonella metodą gąbki ściernej

2

Tusze drobiowe  brojlerów                  i indyków

 

Salmonella

 

 

BADANIE ŻYWNOŚCI

 

Zakres badań obejmuje następujące parametry:

 

MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI:

 

Lp

Parametr

1

Bacillus cereus

2

Bakterie z grupy coli

3

Clostridium perfringens

4

Drożdże i pleśnie

5

Enterobacteriaceae

6

E.coli

7

Gronkowce koagulazododatnie

8

Listeria monocytogenes

9

Mezofilne bakterie fermentacji mlekowej

10

Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych tlenowych

11

Salmonella

 

FIZYKOCHEMIA ŻYWNOŚCI:

Lp

Parametr

1

Azotany, azotyny

2

Białko

3

Błonnik pokarmowy

4

Fosforany dodane

5

Histamina

6

Kolagen

7

Kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone

8

PH

9

Skrobia

10

Sól

11

Tłuszcz

12

Wartość energetyczna

13

Wartość odżywcza

15

Witaminy

16

Woda

 

SUBSTANCJE SZKODLIWE:

 

Lp

Parametr

1

azotany (szpinak, sałata, przetworzona żywnośćna bazie zbóż
i żywność dla dzieci)

2

ołów, kadm (owoce, warzywa, zboża, mleko, mięso, oleje i tłuszcze,
ryby i inne zwierzęta wodne, soki, wina),

3

rtęć (ryby i  owoce morza),

4

cyna w żywności w puszkach

5

mikotoksyny: aflatoksyny, patulina, ochratoksyna A, deoksyniwalenol,
Zearalenon, Fumonizyny

6

dioksyny i polichlorowane bifenyle (mięso, mleko i przetwory, oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, jaja kurze i wyroby z jaj, ryby i skorupiaki)

7

benzo(a)piren (wędzone mięso i produkty mięsne, mięso ryb i produkty rybołówstwa wędzone i nie wędzone, żywność dla niemowląt i dzieci)

 

BADANIE ŚCIEKÓW

 

Zakres badań obejmuje następujące parametry:

 

FIZYKOCHEMIA ŚCIEKÓW:

Lp

Parametr

1

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen BZT5

2

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen ChZTcr

3

Zawiesiny ogólne

4

Azot ogólny

5

Fosfor ogólny

6

pH

7

Azot amonowy

8

Azot azotanowy

9

Azot azotynowy

10

Chlorki

11

Siarczyny

12

Potas

13

Żelazo ogólne

14

Cynk,cyna

15

Chrom, kobalt

16

Inne parametry