O Firmie
Badania
Laboratorium partnerskie
Pobieranie próbek
Referencje
KontaktPróby pobierane są przez osoby posiadające uprawnienia do pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych.
Bezwińska Joanna

500 205 024


Mikołajec Katarzyna

500 205 027


Mizera-Pioskowik Aleksandra

509 264 488  • Próby pobierane są w zakładzie klienta w ustalonym i dogodnym dla Państwa terminie.
  • Próby przewożone są w przenośnych lodówkach do laboratorium tego samego dnia, w którym zostały pobrane.
  • W laboratorium do czasu rozpoczęcia badań są przechowywane w takich samych warunkach jak w zakładzie produkcyjnym klienta.
  • Badania rozpoczyna się w czasie określonym przepisami. Po zakończeniu analiz odczytane parametry są umieszczane w formie pisemnej w protokołach i przesyłane do Państwa pocztą. Na życzenie klienta protokoły z badań możemy również przesłać drogą poczty elektronicznej.
Pragniemy również Państwa poinformować, że wyniki przeprowadzonych badań objęte są klauzulą poufności i ich rezultaty nie są przekazywane stronom trzecim, co stanowi jeden z wielu wymogów akredytacji laboratorium.Badania laboratoryjne żywności, wody i ścieków, pobór i przewóz prób - 43-200 Pszczyna ul. Batorego 13a/2