Badania laboratoryjne żywności,

wody i ścieków, pobór i przewóz prób


RODO - klauzula informacyjna
Monitoring jakości zdrowotnej i handlowej
artykułów rolno-spożywczych

MEGAN Aleksandra Mizera - Pioskowik
43-200 Pszczyna ul. Batorego 13a/2 tel. 509 264 488
NIP 638 -146-64-30

MEGAN, Badania, Laboratoryjne

MEGAN, Badania, Laboratoryjne

MEGAN, Badania, Laboratoryjne

MEGAN, Badania, Laboratoryjne

MEGAN, Badania, Laboratoryjne

MEGAN, Badania, Laboratoryjne